Chinese cars
Фото Changan Ruixing ES30
Changan Ruixing ES30
  • Engine: electric 61 hp
  • Driving range: 305 km
Price in China: 66.800 - 69.800 yuans ($10.350 - $10.820)
Year: 2019

Changan Ruixing ES30